One K MIPS Avancé Matt Chrome Pipe Sort

One K MIPS Avancé Matt Chrome Pipe Sort

3.398,00 DKKHvad er MIPS?
MIPS er en forkortelse for Multi-directional Impact Protection System og er et vigtig begreb at lægge mærke til, når det gælder ridehjelme og i særlig høj grad hjelmsikkerhed.

MIPS betegner en teknologi, der tager højde for, hvordan et hoved kan ramme jorden eller lignende overflader ved styrt. MIPS-teknologien er udviklet i Sverige, og dets effekt er bevist ved flere lejligheder. Søger du en ridehjlem med den bedst tænkelige beskyttelse, bør du kigge efter en ridehjelm med MIPS.

Hovedets rotationsakse - tanken bag MIPS
MIPS er udviklet af en gruppe forskere i biomekanik og neurovidenskab. Grundtanken bag teknologien er tanken om, at et hoved automatisk roterer, når det udsættes for stød, skub eller anden påvirkning, som medfører et fald. Hvis hovedet ender i en vinkel, hvor ridehjelmen ikke dækker, kan det have katastrofale konsekvenser, og så kan brugen af en traditionel ridehjelm hjælpe nok så meget.

Denne tanke indgår ikke i de generelle retningslinjer for produktion af ridehjelme og derfor er det ikke alle producenter af ridehjelme, som tager højde herfor. Men med udbredelsen af tankegangen er der flere og flere producenter, der er begyndt at producere hjelme med indbygget MIPS teknologi.

Hvordan virker det?
Grundlæggende set er MIPS et ekstra lavfriktions lag inden i en ridehjelmen, som kan aflede noget af det stød, hovedet får, hvis man lander i en skæv vinkel på jorden. Laget adskiller den indre og den ydre hjelm, så hjelmen kan bevæge sig uafhængigt af hovedet i tilfælde af slag fra skrå vinkler. Hvis et slag ikke afledes, kan det gå ind i hjernen og give hjernerystelse eller lignende skader, hvorfor teknologien må siges at have meget stor effekt.

Ridehjelme med MIPS er de eneste hjelme, som beskytter mod alle de måder og vinkler, man kan falde på. På ridehjelme uden MIPS er der nemlig kun taget højde for, at man falder fra en bestemt horisontal vinkel, hvilket sjældent er tilfældet.